LAATU & YMPÄRISTÖ

 

 

Palveluiden laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys ovat meille tärkeitä asioita. Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita.

 

Uusiin haasteisiin S1-ketjun jäsenet vastaavat yhteisellä koulutuksella sekä tekemällä yhteistyötä tuotekehityksen parissa yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

Laatustandardit

 

Ketjun toimintaa ohjaavat ISO14001 -sekä ISO9001 -laatujärjestelmät. Ketjun käytössä oleva ympäristöjärjestelmä on mukana siivousliikkeiden laatuohjelmassa.

 

 

Ympäristöystävällisyys

 

Ympäristöystävällinen toiminta on ketjussa mukana olevien yritysten peruslähtökohta. Siivousaineet ja -menetelmät valitaan sen mukaisesti, jotta ne rasittavat luontoa mahdollisimman vähän.